Feiten. Anders bekeken.

Vooruitblik bij eerste fysieke raadszitting sinds coronacrisis

Geschreven door  op in Lokaal Nieuws.

Komende dinsdagavond zal de Hasseltse gemeenteraad voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer fysiek vergaderen. Op de agenda staat onder andere de invoering van een specifiek abonnement voor horecamedewerkers in parking Quartier Bleu en de start van een consultancyronde in het Willemskwartier. Verder komt er een stand van zaken over de nieuwe fietsenstallingen in diezelfde parking.

FYSIEKE VERGADERING

Eerst en vooral dit: de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van dinsdag 23 juni vergaderen opnieuw fysiek in ’t Scheep, vanaf 20 uur. Wie deze laatste bijeenkomst voor het zomerreces wil bijwonen, komt dus best op tijd. Maximaal 25 mensen, pers inbegrepen, worden slechts toegelaten. De normale bezoekerstribune is bovendien niet beschikbaar, want die wordt dan ingenomen door enkele raadsfracties. Op die manier kan de 1,5-meter-regel tussen de raadsleden gegarandeerd worden. Zij komen de raadszaal trouwens per fractie langs gescheiden ingangen binnen. Wie als bezoeker te laat komt, zal zich toch opnieuw voor zijn computerscherm moeten zetten om de livestream van de zitting te volgen.

HORECA-ABONNEMENT IN PARKING QUARTIER BLEU

Eerst even kort terug in de tijd. Tijdens de besloten corona-raadszitting van maart 2020 beperkte de gemeenteraad zich tot slechts een handvol dringende punten. Eén daarvan was het parkeerreglement parking Quartier Bleu dat we in een apart artikel toelichtten. Vooral CD&V en PVDA maakten toen de opmerking dat er geen degelijk inhoudelijk debat via e-mail kon gevoerd worden over de oorspronkelijke abonnementsformules, waarbij onder andere horecamedewerkers over het hoofd werden gezien.

Dat probleem verdwijnt nu met deze nieuwe aanpassing. “Voor hen wordt een tarief gecreëerd waarbinnen horecawerknemers die buiten de huidige abonnementsuren werken, ook een abonnement kunnen krijgen. Dat is wel een duur abonnement, want zij betalen 150 euro exclusief btw. Daarvoor krijgen ze 24/7 toegang”, licht burgemeester Vandeput de aanpassing toe. “Een normaal werknemersabonnement is gekoppeld aan één nummerplaat”, geeft hij als extra informatie mee. “Aan een horeca-abonnement kunnen verschillende nummerplaten gekoppeld worden. Daarom is dat ook zo duur.”

“Ik weet echter niet of dit zoveel voordeliger is”, stelt hij daar echter tegenover. “Je kan ook een gewoon werknemersabonnement nemen en de andere uren bijbetalen. Maar het zou nog veel beter zijn als ze met de fiets komen werken.” Voor de stad draait alles namelijk om “een combinatie van die parking leefbaar maken en een mobiliteits- of verkeersbeleid voeren dat je wil voeren”, aldus de burgemeester. “We willen absoluut niet aanmoedigen dat meer mensen met de auto in de stad komen. Die parking is er voor degenen die snel komen. Je kan daar echter lang over discussiëren. Dit is in elk geval gevraagd door mensen van de horeca.”

Ook andere sectoren zouden hiervan gebruik kunnen maken, wanneer ze vaststellen dat er voor werknemers in weekenddiensten onvoldoende eigen parkeerplekken beschikbaar zijn, voegt hij er nog aan toe.

Geen fietsverbod meer, maar een aansporing om af te stappen in het winkel-wandelgebied in Hasselt. Foto Bad Republic

FIETSEN IN DE BINNENSTAD EN ROND QUARTIER BLEU

Raadslid Koen Ooms (VB) heeft namelijk een resem vragen over fietsers in en rond Quartier Bleu. In feite komt dit punt heel laat pas ter sprake tijdens de raadszitting, maar toch vinden we enkele opmerkelijke uitspraken in de voorafgaande toelichting van de burgemeester – voldoende om dit punt al meteen te duiden. Want niet alleen over de plaats van de fietser op het nieuwe verbindingsplein verklaart hij een en ander. De persvragen komen vlot, en de burgemeester antwoordt uitgebreid als het gaat over fietsen in de binnenstad, over de toekomstige en bestaande fietsparkings en over bewaking van fietsenstallingen.

Bij het punt ‘fietsen in de binnenstad’ hoort wel een opfrissing. In juni 2019 introduceerde de stad namelijk een politiereglement dat fietsen tijdens bepaalde dagen en uren verbiedt in de voetgangerszone. Herinner u dat deze beslissing flinke controverse teweeg bracht bij de aankondiging ervan. Vandaag klinkt de boodschap echter helemaal anders. Trouwens, wie de laatste weken echter goed rondkeek in de binnenstad, zag enkel maar verkeersborden die aansporen om af te stappen op drukke momenten, en niet meer de borden die een fietsverbod weergeven.

De burgemeester brengt dit punt zelf ter sprake tijdens de persbabbel, wanneer hij de extra maatregelen voor de heropleving van de binnenstad ter sprake brengt, namelijk extra tijdelijke fietsenstallingen en een afsluiting van het winkel-wandelgebied als stimulans om met de fiets naar Hasselt te komen en de auto thuis te laten. Wie dan met de fiets komt, verwacht echter fietscomfort en veiligheid. Dus als je zoiets organiseert, moet je het meteen goed doen, redeneert de burgemeester.

“Wettelijk is dat volgens de wegcode allemaal zomaar niet mogelijk. Als je een winkel-wandelgebied hebt, mag je daar eigenlijk wél fietsen”, vertelt hij wanneer hij . Je mag niet zeggen dat je niet mag fietsen, want dan ben je geen winkel-wandelgebied. Het is eigenlijk te zot voor woorden, die wetgeving. Daarom staan daar nu die borden die aansporen om af te stappen als het druk is.” Opvallend, want die redenering het tegenovergestelde wat het bestuur met vuur en vlam verdedigde tijdens de raadszitting van juni 2019, toen het politiereglement moest goedgekeurd worden. Over een afschaffing van dat bewuste politiereglement van 8 juli 2019 spreekt de burgemeester echter niet.

Op het verbindingsplein tussen het stadscentrum en Quartier Bleu staat een tijdelijke fietsenstalling naast de vier vaste fietsbeugels. In de ondergrondse autoparking komt later een grote fietsenstalling voor 500 fietsen. Foto Bad Republic

Over de nieuwe fietsparking met 500 plekken in parking Quartier Bleu, geeft hij ook een update. “De aanbesteding voor die fietsrekken moet nog gebeuren. Alles heeft daar stil gelegen (omwille van de coronamaatregelen), en er moest zelfs nog hard gewerkt worden om alles in mei klaar te hebben. Had alles eerder gekund? Ik denk het wel, maar het is nu zo.” Vandeput hoopt alleszins dat de fietsparking zo snel mogelijk klaar zal zijn. “Volgens mij moeten ze gewoon die rekken bestellen en beginnen te plaatsen.”

Gewoon het oude fietspad langs de kop van de kanaalkom volgen, dan fiets je vanzelf naar de horecakade van Quartier Bleu in Hasselt. Foto Bad Republic

In september start de aanleg van het benedenplein aan de kanaalkom, weet de collega van HBVL al. “Dan wordt de hele fietssituatie daar duidelijker”, beaamt de burgemeester. Vandaag mogen fietsers ook al op de horecakade rijden, alleen weten weinigen hoe ze daar op twee wielen moeten geraken. De toekomstige fietsparking zal trouwens enkel via die lage kade bereikbaar zijn.

Voor de bewaking van de verschillende fietsparkings in de binnenstad wil de stad verder langzaam uitkijken naar technologische middelen in plaats van gemeenschapswachten tijdens bepaalde uren per dag. “Marc Schepers is intussen bezig met plannen voor extra fietsenstallingen”, licht de burgemeester toe. “Daar kan je niet overal twee man gaan inzetten, dus we gaan moeten zien dat we naar een technologisch systeem gaan dat dit aan kan. En dan kom je bij camera’s terecht, want een camera betekent ook ‘bewaakt’. Als een fiets vandaag na zes uur achter het stadhuis staat, dan staat die daar trouwens ook al alleen.” Sociale controle en fietsenstallingen op zichtbare plaatsen moeten volgens zijn kabinetschef een voldoende groot veiligheidsgevoel geven, zodat mensen niet twijfelen om hun fiets in de binnenstad te parkeren.

Vandaag staan er twee gemeenschapswachten aan de fietsparking Oud Stadhuis aan het Groenplein. In de toekomst komen hier misschien camera’s die de bewakingsopdracht van de gemeenschapswachten zullen overnemen. Foto Bad Republic

De gemeenschapswachten wil Vandeput in de toekomst andere taken laten uitvoeren. “Onze stad groeit, en het gebied dat ze moeten bestrijken wordt dus groter. We hebben hen trouwens al geheroriënteerd naar bijvoorbeeld mensen aanspreken als ze met teveel op een bankje zaten of zo. We willen veel meer in het straatbeeld aanwezig zijn. Dus de vraag is of je op dezelfde manier als vroeger zo’n fietsenstalling moet bewaken.” In parking Quartier Bleu zijn er momenteel 56 bewakingscamera’s die gelinkt zijn aan het politie-cameranetwerk. Efficiënte bewaking van de toekomstige grote fietsenstalling is volgens de burgemeester op die manier al gegarandeerd.

Hij is tenslotte enorm tevreden over het gebruik van de tijdelijke fietsenstallingen langs de Groene Boulevard, merkt hij ook nog op – een extra maatregel die de stad nam om shoppen onder coronamaatregelen comfortabeler te maken. “Ik vind dat dit een enorm succes is, als je ziet hoeveel mensen daarvan gebruik maken. Chapeau voor de mensen die met de fiets komen.”

Het voormalige AC Willems in het Willemskwartier in stad Hasselt. Foto Bad Republic

WILLEMSKWARTIER

De stad kreeg eerder al een Vlaamse subsidie voor een studie over het oude Administratieve Centrum Dr Willems. Nu geeft ze eindelijk de opdracht aan een externe partner om het concept voor een nieuwe invulling van die site te begeleiden. “We hebben destijds gezegd dat we die site niet zomaar willen verkopen of in de markt zetten, maar dat we eerst willen weten wat daar een versterking kan zijn van onze binnenstad”, aldus de burgemeester. Hij herhaalt dat er ideeën zijn, onder andere over nieuwstedelijk wonen voor jonge mensen en dergelijke.

“Onze eigen diensten zijn daar intern wel al mee bezig geweest, maar de feitelijke inventarisatie van de stadsbehoeften valt nu dus onder deze opdracht”, vult Vandeput aan. “Wij hebben echter niet de competenties en de tijd om te komen tot iets wat gedragen is. Dat is een heel proces waarbij je mensen moet betrekken, inspraak moet organiseren enzoverder.”

Momenteel huist De Serre nog in dit voormalige administratieve centrum, maar hoe lang dat nog zal kunnen is niet duidelijk. Tot 30 juni kunnen studenten er alleszins nog terecht in de blokbar.

ZUINIGER MET WATER

Tenslotte hebben enkele raadsleden interessante suggesties over bewust watergebruik in droge periodes. Bart Moors (Open VLD) denkt aan een stedelijk waterplan met brede promotie en sensibilisering daarrond. Inge Hendrikx (RoodGroen+) en Gerald Corthouts (CD&V) willen op hun beurt bemalingswater recupereren en beschikbaar maken voor breder maatschappelijk gebruik in plaats van het gewoon naar de riolering te pompen. “Daar is de stad intussen al mee bezig”, reageert burgemeester Vandeput.

Binnenkort loopt het regenwater heel vlot van het gerenoveerde dak van de kathedraal in Hasselt. Misschien vindt iemand een originele manier om daar iets mee te doen. Foto Bad Republic

Afgelopen week nog maar kende de Koning Boudewijnstichting via het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer een subsidie van 93.000 euro toe aan vier innovatieve projecten, waaronder één dat deze raadsleden misschien zal interesseren.

Het Gentse Milieufront schat namelijk dat er jaarlijks meer dan 950.000 liter regenwater op de Gentse kerkdaken valt. Hun project ‘Wij(k)water’ wil aan een vijftal kerken bekijken hoe buurtbewoners of de stadsdiensten dit water kunnen gebruiken of hoe het efficiënt in de bodem kan infiltreren.

Met schepen Joost Venken sluiten we deze vooruitblik tenslotte af. Want de eer van de moeilijkste opdracht van de avond is ongetwijfeld voor hem. Hij mag namelijk in slechts drie minuten niet alleen geschiedenisles te geven over Leopold II, maar ook nog eens politiek bevredigend antwoorden op deze vraag van Nele Kelchtermans. “De voorzitter zal de toegestane tijdslimiet nauwkeurig in het oog houden”, aldus burgemeester Vandeput.

Hoe dat afloopt, evenals de uitkomst van in totaal 56 punten in twee openbare zittingen, verneemt u dinsdagavond – in ’t Scheep zelf, of via de live stream. Verwacht echter niet dat er nog veel horeca zal open zijn wanneer de raadsleden in zomerreces gaan. (ds)

Ook interessant

Uitkijken naar het jaarlijkse drèpke

17/10/2019

17/10/2019

Op 19 en 20 oktober staat Hasselt helemaal in het teken van de 30ste jubileumeditie van de Hasseltse Jeneverfeesten. Deze...

Welke stad telt de meeste feministen: Gent of Genk?

07/03/2017

07/03/2017

Stad Genk is de tweede stad in Vlaanderen die door Stad Gent wordt uitgedaagd. Gent is officieel ambassadeur van de...

Pokémon jagen in het donker

04/08/2016

04/08/2016

Speciaal voor de Pokémon Go-jagers organiseert de stad Sint-Truiden volgende week woensdag een gratis ‘Pokémon by night’-wandeling doorheen de stad....

Webpagina als extra oproep om lokaal te winkelen

04/04/2020

04/04/2020

Stad Hasselt is gestart met de oplijsting van alle lokale handelaars met een webshop op een aparte webpagina, www.shopinhasselt.be ....

Waar wil u graag een pop-up parkje?

14/04/2019

14/04/2019

Dik anderhalf jaar nadat Hasselt een mooie subsidie won voor haar idee rond mobiele ecosystemen, verschenen de eerste twee pop-up...

Lezing, voetbal en wensenfestival in Japanse Tuin Hasselt

04/07/2018

04/07/2018

“Wat definieert een Japanse Tuin?” Wie het antwoord op die vraag graag wil kennen, kan zich gratis inschrijven voor een...

Busverkeer vraagt kleine aanpassingen rond fietsboulevard

08/04/2019

08/04/2019

Deze week past Agentschap Wegen en Verkeer twee plekken rond de eerder aangelegde fietsboulevard in Hasselt aan. Het kruispunt met...

Bus- en rijbaan tussen nieuwe stelplaats De Lijn en station Hasselt

04/03/2017

04/03/2017

Vanaf maandag 6 maart begint de aanleg van een directe verbindingsweg tussen de nieuwe stelplaats van De Lijn in de...

Het weekend van de Hasseltse Jenever(cocktail)feesten komt eraan

13/10/2017

13/10/2017

Dit weekend, zaterdag 14 en zondag 15 oktober, is Hasselt voor de 29ste keer in de ban van zijn jenever....

Fotospecial: Ondergronds in de Antwerpse Noorderlijn

15/02/2017

15/02/2017 1

Dat Antwerpen momenteel bijna één grote open werf is, zal niemand ontgaan zijn. Het is zelfs zo erg dat men...

September wordt Japan(se Tuin) Maand

30/08/2016

30/08/2016

Hasselt wil op uitgebreide manier in de verf zetten dat België al 150 jaar lang diplomatieke banden heeft met Japan....

En, elektrische fietsen gaan testen?

18/02/2019

18/02/2019

Afgelopen weekend konden Hasselaren verschillende elektrische fietsen gaan uitproberen in het kader van de groepsaankoop die nog loopt tot eind...

Gocarten naar de PKP19 camping, mét bagage

15/08/2019

15/08/2019

Kan een gocart-tandem inclusief aanhangkarretje een zinvol alternatief worden om festivalgangers de last mile tussen de parking en de camping...

Fietsstraten zijn geen revolutie maar een evolutie

11/09/2017

11/09/2017

Op het Hasseltse fietsactieplan kan een opvallend punt doorstreept worden. Gisteren werd de eerste fietsstraat officieel ingehuldigd tijdens de autoloze...

En wat met de bus op de Grote Markt?

04/02/2019

04/02/2019

Vandaag begint de heraanleg van de Kapelstraat, midden in het centrum van Hasselt. Tijdens de gefaseerde werken rijden er geen...

Reageer
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.