Feiten. Anders bekeken.

1.801 blauwe parkeerplekken wachten op veelgebruikers

Geschreven door  op in Lokaal Nieuws.

Sinds afgelopen maandag, 11 mei, is de ondergrondse parking Blauwe Boulevard in gebruik genomen in Hasselt. Het bijhorende parkeerreglement werd op 24 maart al goedgekeurd tijdens een besloten e-mail-gemeenteraad. Na een grondige lezing ervan bleven er toch een aantal vragen voor schepen van Mobiliteit Marc Schepers.

Met de nieuwe, ondergrondse parking Blauwe Boulevard krijgt Hasselt er in één klap een flink aantal en makkelijk bereikbare parkeerplekken bij. Via de Herkenrodesingel, een recent vernieuwd op- en afrittencomplex aan de binnenzijde van die Singel en verbeterde kruispunten – waar enkel nog de slimme verkeerslichten ontbreken – rijdt een shoppende stadsgast voortaan rechtstreeks die nieuwe parking in. Hij of zij moet enkel de parkeerinformatie op de dynamische verkeersborden volgen en kan dan zelfs de Groene Boulevard helemaal vermijden.

1.801 parkeerplaatsen liggen dan op hem te wachten, volgens het antwoord dat Marc Schepers ons bezorgt. Geen 1.842 zoals Quartier Bleu vernoemt, en ook geen 1.841 zoals de website van de stad Hasselt vermeldt, maar wel twee minder dan 1.803, het aantal dat we uit goede bron al hadden vernomen. “Na aftrek van 16 parkeerplekken die we ‘opofferen’ voor een ruime fietsenparking van 500 plaatsen zijn er ook een aantal plaatsen die we verliezen omwille bovenliggende constructies, de locatie van de liften enzovoorts”, verduidelijkt hij. “Hierdoor zijn er bij oplevering 1.801 plaatsen waarvan 52 plaatsen voor andersvaliden en 20 plaatsen voor elektrische voertuigen. Daarnaast zijn er ook 19 zones voor moto’s – zones voor één of meerdere moto’s – en zoals reeds vermeld een te realiseren fietsparking voor 500 fietsen.” Daarnaast zijn er ook nog 500 privatieve plaatsen voorzien voor bewoners van Quartier Bleu.

Vanaf de Singel rijdt een bezoeker via de Slachthuiskaai direct de parking Blauwe Boulevard in en uit. Een zoek-omweg via de Groene Boulevard is niet meer nodig. Foto Bad Republic

Drie soorten abonnementen

De stad en het directiecomité van parking Blauwe Boulevard bieden drie verschillende abonnementsformules aan: voor bewoners van de stadskern en de Heilig Hartwijk, voor werknemers van wie de werkgever gevestigd is binnen de Singel, en tenslotte voor vrije, roterende bezoekers. We nemen ze één voor één onder de loep, met de bewonersabonnementen voorop.

De bewoners van de Heilig Hart-wijk en van de stadskern – het gebied binnen de Groene Boulevard – kunnen hun wagen voor honderd euro per maand in parking Blauwe Boulevard achterlaten, zeven dagen op zeven, 24 uur per dag. Alle straten die in aanmerking komen hiervoor, staan opgelijst in het reglement. Enkel wie daar gedomicilieerd is, kan deze bewonersformule gebruiken.

“We hebben het aantal bewonersabonnementen beperkt tot 200”, vertelt de schepen verder. “Dat geeft ons nog heel wat ruimte om te beantwoorden aan de vraag naar rotatie- en werknemersparkeren. Tijdens de kantooruren willen we het aantal werknemersabonnementen aftoppen om nog een stuk marge te houden voor rotatieparkeren. ’s Avonds en tijdens de weekends komen de plaatsen voor werknemersabonnementen vrij voor de rotatieparkeerders. Op die manier hebben we veel ruimte voor shoppers en andere bezoekers van de stad.”

De achterliggende Heilig Hart-wijk uitte jarenlang de vrees dat de parkeerdruk in de wijk nog zou kunnen toenemen indien de bewoners van Quartier Bleu hun auto’s bijkomend in hun woonstraten zouden achterlaten. Hoe zit het daar vandaag mee? Heeft de stad intussen al extra maatregelen hierrond uitgewerkt of wanneer gaan die er komen?

“We werken momenteel stap voor stap aan een bijgestuurd parkeerreglement waarin op korte termijn een aantal dringende zaken geregeld zullen worden”, reageert Marc Schepers. “Onder meer bekijken we hoe te regelen dat mensen met toegang tot een private parkeerplek geen aanspraak meer kunnen maken op het openbaar domein.”

Voor de tweede categorie, die van de roterende bezoeker, heeft de stad de prijs vastgelegd op 1,50 euro per begonnen uur. Wanneer een auto langer dan zes uren blijft staan, wordt dat bedrag afgerond tot het maximum dagtarief van 10 euro. Dat bedrag moet een groot aantal shoppende stadsgasten overtuigen om gebruik te maken van parking Blauwe Boulevard.

Kritiek op werknemersformule

Tijdens de besloten gemeenteraad van maart kwamen er al enkele opmerkingen uit de Hasseltse oppositiehoek over de formule voor de derde categorie, die van de werknemers. Volgens Karolien Stevens (PVDA) “wordt het parkeren in de binnenstad duurder terwijl handelaars het al zo moeilijk hebben.” Dat schreef HBVL kort na die gemeenteraad, op 28 maart. Gerald Corthouts (CD&V) stelde zich eveneens vragen bij de gebruiksuren van maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds.

50 euro voor zo’n werknemersabonnement per maand is op zich een heel interessante prijs om vlakbij de stadskern te parkeren. Iemand die vijf lange dagen per maand komt shoppen in de stad, betaalt evenveel. Toch zijn er werknemersgroepen die alles bij elkaar geteld (veel) meer geld per maand kwijt zijn dan dat relatief goedkope bedrag.

Niet alleen tijdens de kantooruren wordt er namelijk gewerkt in Hasselt, mailden wij als opmerking naar Marc Schepers. Hoe kan dan bijvoorbeeld iemand die om zes uur ’s morgens op zijn werkplek in het centrum verwacht wordt – en dus voor 6 uur een parkeerplek moet zoeken – gebruik maken van dit abonnement? Betaalt hij tussen 5 en 6 uur ’s morgens 1,50 euro voor een uurtje ‘normaal’ parkeren en valt hij voor de rest van zijn werkshift terug op zijn abonnement?

“Dat klopt”, luidde het korte antwoord.

En wat doe je met het winkelpersoneel in de binnenstad en in Quartier Bleu, op zaterdagen en wanneer de winkels later ’s avonds of op zondagen zullen open blijven? Geldt dan dezelfde redenering als hierboven: abonnement tot 19 uur tijdens de weekdagen en daarbuiten 1,50 euro/uur bijbetalen?

Of wat met de vele horecamedewerkers? Hun uren variëren enorm – denk aan alle flexiwerkers – en lopen ’s avonds laat uit. De stad ambieert meer leven in de binnenstad en horeca die dan open is. Dan spreken we nog niet over hun weekends die sowieso buiten de abonnementsformule vallen. Bovendien communiceert de stad tegenover iedereen dat de horeca “economisch belangrijk” is voor de hele stad. Blijven die mensen met deze abonnementsformule dan niet in de kou staan?

Twee fictieve voorbeelden

Een werknemer met vroege en late shifts. Stel dat een werknemer gedurende een maand (vier werkweken) twee weken een vroege shift doet (van 6u tot 14u), en twee weken een late (van 14u tot 22u). Voor de tien dagen van de vroege shift betaalt onze werknemer in dit rekenvoorbeeld 15 euro extra (10 x 1,50 euro). Voor de resterende tien dagen van zijn late shift loopt dat bedrag zelfs nog hoger op tot 60 euro (10 x 4 x 1,5 euro). Wanneer onze werknemer om 22 uur stopt, betaalt hij naast de drie extra uren tussen 19 en 22 uur namelijk ook nog voor het begonnen uur van 22 tot 23 uur. Hij mag immers niet uittikken voor 22 uur en heeft nog tijd nodig om naar zijn auto te wandelen en de parkeergarage te verlaten. Samengevat betaalt deze werknemer dus 125 euro per maand om een maand lang zijn auto ondergronds te parkeren in parking Blauwe Boulevard wanneer hij gebruik maakt van het werknemersabonnement van 50 euro.

Een winkelmedewerker kiest ook voor deze formule. Dit dienstrooster omvat drie werkzaterdagen per maand naast vier andere dagen tijdens de week. Voor die weekdagen stelt zich geen probleem. Deze werknemer komt netjes aan en vertrekt binnen de abonnementsuren. Gelukkig is er het dagtarief van 10 euro voor de drie werkzaterdagen, maar dat betekent toch nog een extra uitgave van 30 euro extra per maand bovenop het abonnementsbedrag van 50 euro. Alles bij elkaar geteld betaalt deze werknemer dus 80 euro per maand om te kunnen parkeren.

Toegegeven, wanneer beide werknemers hun auto binnen een betalende zone parkeren en gebruik maken van de parkeerautomaten in de straten, of wanneer zij kiezen voor één van de andere betaalparkings in en rond de binnenstad, dan liggen hun maandelijkse parkeerkosten nog een stuk hoger. Indien zij daarentegen binnen fietsafstand van hun werkplek wonen, is er ook altijd die tweewieler-keuze en kunnen ze op jaarbasis een mooi bedrag besparen.

Foto Bad Republic

“De exploitatie van parking Blauwe Boulevard kadert voor ons in een stadsbrede aanpak van het stedelijk mobiliteits- en parkeerbeleid”, luidt het gebundelde antwoord van Marc Schepers op deze vragen. “De vraag die we daarbij gesteld hebben was niet ‘hoe laten we deze parking zo snel mogelijk vol lopen?’ maar wel ‘hoe kunnen we onze doelen met betrekking tot het wonen, verplaatsen, werken en shoppen in deze stad bereiken?’.”

“We hebben een complexe oefening gemaakt die vooral gericht is op het teruggeven van een stuk publieke ruimte aan de inwoners in de binnenstad en het vermijden van zoekverkeer, van wagens die door de stad rondjes rijden op zoek naar een goedkope parkeerplek. Vandaar onze mix van werknemersabonnementen tijdens ‘kantooruren’ en goedkoop rotatieparkeren met een aantrekkelijk dagplafond van tien euro”, verduidelijkt hij verder.

“Ik wil de komende tijd, eens de winkeliers en horeca-ondernemers Quartier Bleu betrekken, met hen in overleg gaan om voor hun medewerkers een gepaste oplossing uit te werken”, voegt hij er nog aan toe. “Ik heb daar een aantal voorstellen over, maar ik wil dat eerst even aan hen voorstellen.”

En de studenten?

Tenslotte dachten we ook aan de vele studenten in de stad, want die groep vinden we niet terug in het parkeerreglement Blauwe Boulevard. Werd er ook gedacht over een abonnementsformule voor hen? Tenslotte liggen UHasselt en PXL toch op wandelafstand van Quartier Bleu en de ondergrondse parking Blauwe Boulevard – zeker wanneer de wandelbrug over de kanaalkom wordt gerealiseerd? Zou deze nieuwe parking ook op dit vlak geen alternatief kunnen worden?

“We hebben er bewust voor gekozen om geen tig verschillende abonnementsformules aan te bieden”, reageert Marc Schepers. “We willen een eenvoudig, helder aanbod dat tegemoet komt aan noden van verschillende doelgroepen. Het lijkt er op dat het zogenaamde werknemersabonnement met een aanbod van parkeren van 6u00 tot 19u00 tijdens weekdagen voor amper vijftig euro per maand – en 50% korting tijdens eerste 3 maanden – zeer nauw aansluit bij hun noden. Met dat aanbod doen we het een stuk beter dan het huidige marktaanbod. Maar niets belet ons om over modaliteiten nog overleg te organiseren.”

“Het lijkt er op dat het zogenaamde werknemersabonnement zeer nauw aansluit bij hun noden.”

Marc Schepers, schepen van Mobiliteit Stad Hasselt

Het reglement voorziet verder nog een paar interessante elementen. Onder het punt ‘vrijgestelde periodes’ lezen we bijvoorbeeld het volgende: “Elk voertuig dat de parkeergarage betreedt en die opnieuw verlaat binnen een tijdsspanne van 10 minuten is geen vergoeding verschuldigd. Indien een voertuig meer dan eens per dag de parkeergarage betreedt en opnieuw verlaat binnen een tijdsspanne van 10 minuten wordt een tarief van 1 uur parkeren aangerekend.” Anders gezegd, één keer per dag iemand bij regenweer droog laten uit- of instappen, of een snel, nieuwsgierig verkenningsrondje is mogelijk aan Steve Stevaerts favoriete prijs. Wie dergelijke creatieve opties toch vaker zou willen uitproberen, houdt wel best rekening met de nummerplaatcamera’s aan de in- en uitrit.

Verder is er de mogelijkheid om vouchers aan te kopen om rotatie- of dagparkeren gedeeltelijk te vergoeden. Handelaars in de binnenstad zouden deze optie als een extra commerciële troef kunnen gebruiken om bezoekers of langparkeerders naar hun winkels in de binnenstad te halen.

Tenslotte geeft het reglement ook een mogelijkheid om de parking tijdelijk gratis te maken. “We zijn naar aanleiding van de opening van Quartier Bleu benaderd door de mensen van Quartier Bleu om de parking gratis te maken tijdens het openingsweekend”, geeft Marc Schepers als voorbeeld. “Dat is uiteindelijk niet gebeurd en is nu wellicht ook niet meer aan de orde. Als de verzamelde winkeliers tijdens een bepaald weekend samen de parking kosteloos willen maken voor alle gebruikers, dan kan het directiecomité zich daarover buigen.” Misschien is dit een interessante denkpiste voor centrummanager Ben Croonenborghs of voor diverse straatinitiatieven die lokaal shoppen willen aanmoedigen.

Parkeerhandhaving

Wanneer de vele bezoekers van Hasselt hun auto’s in de toekomst in één van de vele betalende parkings of op de gratis randparkings achterlaten, dan kan de parkeerhandhaving in de toekomst een heel eenvoudige zaak worden. Toch anticipeert Hasselt op heel wat automobilisten die ergens in de parkeerschijfzone zullen belanden en het de bewoners moeilijk blijven maken om dichtbij hun huis te parkeren.

Een soortgelijke ScanCar zal binnenkort door de straten van Hasselt rijden, op zoek naar foutparkeerders. Foto Stad Hasselt / Intouch Solutions

Daarom stelde de stad midden maart, net voor de coronacrisis losbarstte, een proefproject met een ScanCar voor. In april zou die slimme wagen met acht tot tien camera’s op het dak doorheen de Hasseltse straten rijden, nummerplaten registreren en aan de hand van speciale software controleren of een wagen al dan niet op een toegelaten plaats staat. Dat gebeurt drie à vier keer telkens gedurende een uur en dit bij verschillende lichtsterktes, weersomstandigheden, verkeersdrukte enzovoorts.

“De test is vertraagd als gevolg van corona omdat we vandaag geen normale parkeersituatie hebben”, vertelt Marc Schepers vandaag. “Van zodra de situatie zich normaliseert zullen we de test opstarten. We gaan daarmee niet alleen in de HH wijk werken, maar over heel Hasselt. We willen dat handelszaken bereikbaar zijn voor belevering en dat Hasselaren in hun straat kunnen parkeren. Een betere parkeerhandhaving is daarin een belangrijke stap.”

“Vooraleer we het licht op groen zetten voor het inschakelen van de nieuwe technologie, moeten we wel zeker zijn dat ze accuraat is. Vandaar de proefperiode”, licht hij de test verder toe. “We zijn nu volop bezig met de inventaris van onze parkeerplaatsen en de verschillende parkeerregimes die van toepassing zijn. Waar we onder andere rekening mee moeten houden, zijn bestuurders met een mindervalide-parkeerkaart.” Mocht de stad tot de aankoop overgaan, dan lijkt het “eerder aangewezen om het hele pakket aan te kopen – dus de wagen plus de camera’s én de onboard computer – dan enkel de camera’s en software.”

De gegevens die de camera’s registreren, worden doorgestuurd naar een softwareprogramma dat weergeeft welke voertuigen waar mogen parkeren. De software kan ook nagaan of een bestuurder wel netjes betaald heeft voor een parkeerplaats. “Zo kunnen we sneller, goedkoper en efficiënter controleren”, verduidelijkt Marc Schepers. De ScanCar kan echter geen wagens op de stoep of voor een garage ‘herkennen’.

“Vandaag gebeurt het vaststellen van parkeerovertredingen in Hasselt door een externe bewakingsfirma, die daarvoor vier parkeerwachters voltijds heeft aangesteld. Door gebruik te maken van een ScanCar, kunnen we dat personeel anders en beter inzetten. En minstens even belangrijk: we kunnen een groter gebied bestrijken en meer wagens controleren – tot wel 1.200 wagens per uur.”

“We werken volop aan een kwalitatief parkeeraanbod voor elke doelgroep, van bezoeker tot Hasselaar”, vat Marc Schepers samen. “Vandaag worden we vaak geconfronteerd met foutparkeerders in woonwijken waardoor Hasselaren moeilijker een parkeerplek vinden in hun eigen straat. Ook de laad- en loszones worden geplaagd door foutparkeerders waardoor de belevering van handelszaken wordt bemoeilijkt. Door te voorzien in een nieuw en beter parkeeraanbod op maat van elke doelgroep, door het bijstellen van de tarieven op straat en door beter te handhaven, mikken we op een hoger parkeercomfort voor iedereen en minder zoekverkeer in de woonstraten.”

Een nieuw bord op de Gelatineparking, een andere aankondiging. Foto Bad Republic

Tot slot vielen ons de voorbije dagen ook nog de informatieborden op aan de gratis parkings Gelatine en Vaartstraat. Voor de oorspronkelijke opening kondigden die aan dat beide parkings zouden afgesloten worden vanaf het ogenblik dat parking Blauwe Boulevard zou openen. Dat oorspronkelijke voornemen is veranderd in een sluiting vanaf 1 juli.

In het geval van de Gelatineparking is de oplossing in elk geval heel simpel: gewoon de Slachthuiskaai blijven volgen, en onderweg nergens rechtsaf slaan. De stad en de inwoners van de Heilig Hartwijk danken u op voorhand daarvoor. (ds)

Ook interessant

Dit was Theater op de Markt 2016

15/08/2016

15/08/2016

Theater op de Markt in Hasselt zit er weer op. De editie 2016 was goed voor meer dan 120.000 bezoekers....

Digitale wandelkaart om de natuur achter de hoek te ontdekken

04/05/2020

04/05/2020

Stad Hasselt heeft een digitaal wandelplatform ontwikkeld om inwoners kennis te laten maken met een achttal mooie natuurgebieden rondom het...

Ook Tongeren vraagt erkenning als rampgebied na natte junimaand

22/08/2016

22/08/2016

De stad Tongeren heeft een aanvraag ingediend tot erkenning als rampgebied bij het Vlaams Rampenfonds om de schade van vooral...

Een halve groene fietsboulevard is er. En nu?

25/07/2018

25/07/2018

Tegen het einde van oktober hoopt schepen van Mobiliteit El Ouakili dat de Groene Fietsboulevard van Hasselt voor het grootste...

Niet op wieltjes, maar wel de eerste stappen naar een toegankelijk Antwerpen

08/02/2020

08/02/2020

Gisteren ondertekenden Bart De Wever en het voltallige schepencollege van stad Antwerpen het charter “Naar een toegankelijke gemeente”. De stad...

De Jeneverfeesten: verjaardagsfeestje van het Borrelmanneke

14/10/2016

14/10/2016

De Jeneverfeesten: dat zijn twee dagen sfeer, animatie, borreltjes nippen, een jenever opborrelend standbeeld, optochten en struinen door een feestende...

Apple Store Brussels

19/09/2015

19/09/2015 2

After many years of waiting, Apple decided to grace Belgium with a brand new Apple store. Not just any store,...

Opening Avonturenberg be-MINE Beringen

12/09/2016

12/09/2016

In het kader van de jaarlijkse Mijnhappening van Beringen werd op de grootste industrieel archeologische site van Vlaanderen, de Avonturenberg...

Hasselt maakt 600.000 euro vrij voor steunmaatregelen en roept op tot aandacht voor eenzamen

14/03/2020

14/03/2020 2

Stad Hasselt maakt 600.000 euro vrij als steun voor de Hasseltse horeca en haar samenleving in het algemeen. Tegelijk kijkt...

Busverkeer vraagt kleine aanpassingen rond fietsboulevard

08/04/2019

08/04/2019

Deze week past Agentschap Wegen en Verkeer twee plekken rond de eerder aangelegde fietsboulevard in Hasselt aan. Het kruispunt met...

Verkeersmanagementsysteem klaar voor testfase

30/04/2018

30/04/2018

“We hebben er lang naartoe gewerkt, gisteren werd het getest, en het werkt.” Op die manier leidde burgemeester Nadja Vananroye...

Welke binnenstad wil Hasselt morgen?

15/04/2021

15/04/2021

Gaf jij je mening al over de toekomstige bereikbaarheid van de binnenstad? Vandaag en morgen kan je dat nog altijd...

Duurzaam beheer van privaat landgoed in Duras ontvangt Baillet Latour Prijs 2017

12/10/2017

12/10/2017

Het Landgoed Duras in de landelijke omgeving van Sint-Truiden ontving de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu, de grootste erkenning...

Pop-up containers met bomen en planten in de openbare ruimte

21/12/2017

21/12/2017 3

Containers met een mix van streekeigen bomen, heesters en kruiden die gedurende een bepaalde tijd als pop-up op een onaantrekkelijke...

Eindelijk. Het verhaal achter de groene fietsboulevard 2.0

31/12/2017

31/12/2017 4

Vorige week legde Stad Hasselt een plan op tafel om een aaneengesloten, comfortabele groene fietsboulevard te creëren. Minder dan een...

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.