Feiten. Anders bekeken.

Colofon

Bad Republic is een onafhankelijk magazine dat de journalistieke deontologie hoog in het vaandel draagt. De spelregels van correcte journalistiek komen daarbij op de eerste plaats. Onderwerpen die veelvuldig en kritisch aan bod komen zijn muziek (o.a. concertrecensies, festivalverslagen), theater, media, technologie, politiek (lokaal/nationaal/internationaal) doch niet beperkt daartoe. Duiding zal altijd aan de basis liggen van elk onderwerp.

Alle bijdragen onder de vorm van artikels op deze website blijven eigendom van de respectieve auteur(s). Correcte bronvermelding is daarom essentieel bij hergebruik op andere media. Voor hergebruik om commerciële redenen is de goedkeuring van de desbetreffende auteur(s) noodzakelijk voor publicatie in welke vorm dan ook. Hiervoor kan eveneens een correcte vergoeding gevraagd worden.

Dit auteursrecht is eveneens van toepassing op alle multimedia-inhoud waarnaar verwezen wordt op de Bad Republic Youtube pagina’s.

Alle foto’s die op deze website gebruikt worden, blijven eigendom van de respectieve fotograaf. Voor commercieel hergebruik van deze foto’s neemt u rechtstreeks contact met de fotograaf zodat een correcte vergoeding voor hergebruik kan overeengekomen worden.

“Journalistiek is en blijft handwerk.” (VVJ)

Contact: Dirk Schuermans
Gsm 0485/139741
Mail: dirk@badrepublic.be

Kris Van de Sande en Kirsten Renson zijn vaste medewerkers van Bad Republic.

Foto’s zijn o.a. van Kris Van de Sande, Boumediene Belbachir, Roland Hermans, MarkeTentster, Ann-Katrien Van De Velde en Jan Castermans/RazziPhoto.

Dank aan Andy Surleraux, Wilfried Jans, Kris Roef, Loes Keimes, Jelle Geuns en Bram Vandeperre voor geleverde bijdragen.