Feiten. Anders bekeken.

Hasselt maakt 600.000 euro vrij voor steunmaatregelen en roept op tot aandacht voor eenzamen

Geschreven door  op in Lokaal Nieuws.

Stad Hasselt maakt 600.000 euro vrij als steun voor de Hasseltse horeca en haar samenleving in het algemeen. Tegelijk kijkt het bestuur al wat verder vooruit. De stad probeert via diverse impulsen het economische leven in de stad meteen na de crisismaatregelen opnieuw aan te zwengelen en geleden schade bij verenigingen te compenseren. Op sociaal vlak zijn er tenslotte initiatieven die het buurt- en wijkleven moeten versterken.

De snelle evolutie en verspreiding van het Coronavirus zorgde in Hasselt de voorbije week voor heel wat overleg en telkens nieuwe, proportionele maatregelen op basis van de stand van zaken op een bepaalde dag. “Zo geraakten we gaandeweg voorbereid op hetgeen er op ons af komt”, licht burgemeester Vandeput toe. Na de zware federale maatregelen van gisteravond werd heel snel duidelijk dat vooral de horeca extra steun nodig heeft, vertelt hij verder.

Stad Hasselt volgt nu de suggestie van Unizo om handelaars te ondersteunen via maatregelen omtrent lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten. Horecazaken betalen hier dit jaar namelijk geen terrasbelasting, waardoor schepen Frank Dewael een bedrag van 90.000 euro moet herschikken in zijn budgettabellen. “Op het hele Hasseltse grondgebied zijn er meer dan 400 horecabedrijven en aanverwanten, dus die sector wordt in onze stad en in de deelgemeenten heel zwaar getroffen”, verduidelijkt de burgemeester.

Schepen van Economie en Centrummanagement Rik Dehollogne hoopt dat de hele crisis zo vlug mogelijk voorbij is. Hij zit sowieso geplaagd met flinke problemen, zoals een hoog leegstandscijfer en een algemene noodzaak om de hele handel in de binnenstad een flinke ‘schwung’ te geven. Deze Coronacrisis zag hij dus liever gewoon voorbijgaan. “We kijken nu al uit naar het moment waarop de maatregelen zullen aflopen, maar we weten op dit moment totaal niet wanneer dat gaat zijn. Als dat gebeurt, geven we de horeca meteen een extra impuls via een Hasselt-horecabon voor elke Hasselaar. Het gaat om vijf euro per persoon. Momenteel zijn er meer dan 78.000 Hasselaren, dus tel maar uit. Dit betekent dus een impuls van bijna 400.000 euro die we als stadsbestuur geven aan de horeca op het ogenblik dat die weer kan openen.”

Intussen moedigt het stadsbestuur creatieve oplossingen van de lokale handel en middenstand aan, voegt burgemeester Vandeput eraan toe. “We zien vandaag al dat horecamensen bekijken hoe ze zich op een andere manier kunnen organiseren om de vooropgestelde nul euro omzet die ze de komende weken zullen maken, op een andere manier op te vangen. Dat doen ze door bijvoorbeeld te werken als afhaalrestaurant of dergelijke. Als moderne stad zullen we alles doen om vernieuwende initiatieven in die sector te ondersteunen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld samenwerken om maaltijden te laten bezorgen, of noem maar op.”

Creativiteit bij Koks&Tales

Pas heropend, en nu noodgedwongen alweer gesloten. Het brengt wel de creativiteit in de ondernemer Rob Biesmans naar boven. Foto Bad Republic

Op weg naar het persmoment treffen we Rob Biesmans in zijn zaak Koks&Tales. “We zijn pas twee weken opnieuw open, dus deze strenge maatregel van de algemene sluiting komt op een slecht moment”, reageert hij. Rob laat intussen zijn creativiteit helemaal los en probeert een mouw te passen aan de situatie. “Ik denk eraan om cocktails op voorhand kant en klaar te maken zodat mensen die kunnen komen afhalen op afspraak”, vertelt hij. De glazen en alle afwerkingstoebehoren krijgen ze dan ook mee. Of misschien kan ik een workshop op afstand organiseren. Mensen kunnen dan thuis met mijn begeleiding via een livestream hun eigen cocktails leren mixen. Waarom niet?”

Intussen liggen er nog wel wat klusjes klaar die hij in de tussentijd kan afwerken, vertelt hij verder. “Ik wilde sowieso hier en daar opnieuw schilderen. Of een extra grote kuis houden”, lacht hij. Maar met die glimlach komt ook een bedenking over de steunmaatregelen. “Hoe lang gaat dat administratief weer allemaal duren alvorens mensen hun vergoeding gaan zien? Op deze schaal, voor het hele land, al die aanvragen en die hele papierberg afhandelen, dat gaat tijd kosten”, meent hij. “Het zou mij niet verbazen als dat geld pas volgend jaar op de rekening staat.”

Sinds zijn heropening heeft Rob geen vast personeel meer in dienst. “Een geluk bij een ongeluk”, vindt hij. “Mijn flexi-jobbers begrijpen dat ze momenteel niks kunnen komen doen.” Pas als deze situatie maanden zou duren, denkt Rob tenslotte dat er een echt probleem ontstaat. “Intussen moeten we er gewoon doorheen.”

Schepen van Mobiliteit Marc Schepers zette intussen al een procedure in gang waardoor ondernemers uit de voetgangerszone een tijdelijke badge kunnen krijgen om dergelijke leveringen te faciliteren. De verzinkbare paaltjes die de voetgangerszone afsluiten, gaan om 16 uur al naar beneden in plaats van om 18 uur. Op die manier kan wie dat wil of wie slecht te been is, met de auto vlot de stad in en uit. De flaneerstraat-as Dorpsstraat-Minderbroedersstraat blijft de komende weken ook gewoon open voor autoverkeer.

Tenslotte zal schepen van Evenementen Habib El Ouakili een nieuw reglement uitwerken waardoor verenigingen die aanwijsbare inkomsten verliezen van geplande activiteiten een compensatie kunnen krijgen. “Dan gaat het niet alleen over carnaval dat niet doorgaat, maar ook over talloze sportactiviteiten met inkomsten, bals, eetdagen en dergelijke”, licht burgemeester Vandeput toe. De stad reserveert hiervoor alvast een bedrag van 100.000 euro.

De aangekondigde nieuwe zaken die naar de stad zullen komen, onder meer die in Quartier Bleu, kunnen eveneens terugvallen op de steunmaatregelen van de diverse bestuursniveaus, antwoordt burgemeester Vandeput op onze vraag hierover. “Er is specifieke steun vanuit Vlaanderen met betrekking tot de toepassing van de minderhinderpremie. Die nieuwe zaken gaan de facto pas kunnen openen op het ogenblik dat de maatregelen worden opgeheven. Ook voor Quartier Bleu geldt dat, aan die nieuwe horecazaken werd dat al meegedeeld. Men gaat op 26 maart Quartier Bleu ‘soft’ openen. De winkels gaan dan effectief open om 12u ’s middags, maar er gaan geen festiviteiten zijn. Zij kunnen zich beroepen op de nationale maatregelen die genomen zijn.”

Openingsweekend Quartier Bleu uitgesteld

“Gezien de recente ontwikkelingen en de verstrengde maatregelen van de federale overheid zien we ons genoodzaakt om alle festiviteiten rond de opening van de horecakade en de shoppingboulevard tijdens het openingsweekend van 26-27-28-29 maart 2020 voor onbepaalde duur uit te stellen”, zo informeerde Philippe Onclin van Quartier Bleu gisteren de pers. “De winkels gaan zoals gepland wel open op donderdag 26 maart 2020 om 12 uur. De horeca kan ten vroegste openen wanneer de aangekondigde sperperiode afgelopen is, op 4 april.” De geplande initiatieven van de residentiële appartementen gaan gewoon door, voegt hij er nog aan toe. De werkzaamheden – soms tot in de late uren – in de diverse winkelpanden en voor de afwerking van het nieuwe verbindingsplein lopen ook gewoon verder.

Tot in de late uren wordt er hard gewerkt om de winkels van Quartier Bleu ‘soft’ open te krijgen tegen donderdag 26 maart om 12 uur. De horecazaken moeten wachten tot na de sperperiode. Foto Bad Republic

“We gaan onze initiatieven nu in regels gieten via het college en laten goedkeuren door de gemeenteraad”, besluit de burgemeester. “Het centrummanagement moet uiteraard ook zijn job doen. Hun shoppingtiendaagse die ze hadden voorbereid, gaat natuurlijk ook niet door.”

“We hebben gekeken om dat hele evenement te verplaatsen, maar het is moeilijk om een datum te prikken”, vult schepen Dehollogne aan. “Het is wel de bedoeling om dat te doen, want de relance of de lancering in zijn geheel willen we zeker geven. Maar nu zal dat niet gaan.”

Steven Vandeput herhaalt tenslotte de bedoeling van dit pakket aan steunmaatregelen. “Het belangrijkste signaal dat wij willen geven, is dat we geloven dat we deze crisis samen gaan overleven. We gaan rigoureus toezien op de toepassing van de maatregelen, maar we kijken ook al voorbij de crisis en willen zien dat we dan effectief zien dat de handelszaken en specifiek de horeca de kans hebben om een stuk van hun verloren omzet kunnen goedmaken.”

(Opinie) – Al diverse keren kwamen we de suggestie tegen via sociale media om handelaars – en zeker jonge starters – specifiek tegemoet te komen bij hun vaak zware huurlasten. Unizo pleitte eerder deze week al voor een rampenfonds dat tegemoet zou kunnen komen aan de vaste maandelijkse lasten waar op dit moment geen omzet tegenover staat. Verder pleit de ondernemersorganisatie ook voor een crisiswaarborg waardoor zij de nodige soepelheid krijgen om via een bankfinanciering hun oplopende schulden af te lossen. Op de diverse bestuursniveaus wordt intussen nog druk overlegd, en bijkomende steunmaatregelen worden verwacht. Intussen herinneren we iedereen nog maar eens aan het woord van 2019, ‘winkelhieren’. Bijna 11,5 miljard euro stroomde in 2019 naar het buitenland via online aankopen. Een deel van dat bedrag het hele jaar door spenderen bij de lokale handel kan in de toekomst zorgen voor een stevige ondernemersbasis of – om het actuele termen uit te drukken – een efficiënt ‘vaccin’ tegen crisissituaties zoals die van vandaag. Koopgedrag aanpassen is een ‘maatregel’ die elke shopper voor zichzelf kan nemen.

Archieffoto Bad Republic

Aandacht voor eenzame en oudere inwoners

Schepen Lies Jans startte een aantal initiatieven om het sociale leven in de stad actief te houden. In de woonzorgcentra liet ze al een aantal computers installeren waardoor de senioren met hun familie of vrienden kunnen Skypen. Het personeel zal hen daarbij begeleiden om eventuele digitale drempels weg te nemen.

Ze hoopt verder dat mensen uit alle wijken extra aandacht schenken aan hun oudere of eenzame buren. “In onze wijkpunten hebben we standaard al onze buurtbabbels, waar bewoners kunnen binnenlopen, een tas koffie kunnen drinken en een babbeltje slaan, een of tweemaal per week. We gaan dat vervangen door videobabbels, dus via Facebookgroepen of Instagram gaan we videochats organiseren met de mensen die dat wensen in de wijk. In de Banneuxwijk starten we daar volgende week al mee, en in de andere wijken gaan we dat ook uitbouwen.”

Daarnaast komen er ook belrondes met senioren. Een aantal keer per week telefoneren vrijwilligers naar eenzame ouderen om te checken hoe het gaat of voor een gewone korte babbel. De stad heeft momenteel al een 120-tal vrijwilligers die wegens de opschorting van hun normale taken momenteel ‘zonder werk’ zitten. “Maar nieuwe vrijwilligers kunnen zich altijd melden via het vrijwilligersplatform van de stad”, aldus schepen Jans. “Wij nemen dan contact met hen om te kijken wat ze willen of kunnen doen.”

Schepen Jans denkt er tenslotte verder over om haar pilootproject met de het sociale burennetwerk Hoplr in Banneux, Kermt, Kuringen en Runkst versneld uit te rollen over de hele stad. Sinds januari van dit jaar loopt dit proefproject. “Ik denk dat die wijken dit platform nu zeker kunnen gebruiken om die kleine dingen met elkaar af te spreken. ‘Mijn kinderen zijn thuis, maar ik moet telewerken. Kan er iemand in de straat hen gedurende twee uurtjes opvangen?’ Dat soort vragen kunnen via Hopler geregeld worden. Oorspronkelijk wilden we dat tegen volgend jaar klaar hebben, maar ik denk dat het nu een ideaal moment is om het in heel Hasselt te lanceren. Dan heb je een goed communicatieplatform binnen de wijk.”

“Onze wijkpunten zijn op dit moment ook gesloten, maar onze wijkwerkers zijn natuurlijk wel actief en zorgen voor telefonische contacten. Als het nodig is, doen zij huisbezoeken. Dus we zorgen ervoor dat de dienstverlening die nodig is, ook effectief kan uitgevoerd worden.”

Op 31 maart had de stad nog een buurt- en wijkoverleg georganiseerd in de Oude Gevangenis van Hasselt. Die avond is omwille van de strenge maatregelen geannuleerd en verschuift naar een latere datum.

Tenslotte herhaalt Steven Vandeput zijn algemene oproep aan alle ondernemende Hasselaren om “alle opgelegde maatregelen rigoureus na te leven. Het heeft maar zin als mensen doen wat er gezegd wordt. Wanneer men in het andere geval ‘creatief’ wil omgaan met die maatregelen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er ten eerste oneerlijke concurrentie ontstaat, en dat is al niet goed. En ten tweede zouden de maatregelen dan voor die groep minder effectief blijken.”

“Mijn tweede oproep is gericht aan alle Hasselaren, aan alle verenigingen en aan het middenveld”, gaat hij verder. “Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. Zoals schepen Jans al toelichtte, gaan mensen misschien meer in eenzaamheid zitten dan al het geval was. Kleinmenselijke dingen zoals een kaartje, een briefje of een telefoongesprek kunnen dan vaak een verschrikkelijk saaie dag verlichten voor de ontvangers. We moedigen dus iedereen aan om rond te kijken in zijn omgeving om misschien niet via fysiek contact, maar op andere manieren te proberen onderling een goed contact te hebben.” (ds)

www.info-coronavirus.be

Ook interessant

OPINIE – ‘Koekenbak’ op de Grote Ring in Hasselt. Of toch niet?

17/11/2017

17/11/2017

Voka Limburg haalde vanochtend hard uit naar de verkeerssituatie op de Grote Ring van Hasselt. De toestand werd zelfs vergeleken...

En wat met de bus op de Grote Markt?

04/02/2019

04/02/2019 1

Vandaag begint de heraanleg van de Kapelstraat, midden in het centrum van Hasselt. Tijdens de gefaseerde werken rijden er geen...

Busverkeer vraagt kleine aanpassingen rond fietsboulevard

08/04/2019

08/04/2019

Deze week past Agentschap Wegen en Verkeer twee plekken rond de eerder aangelegde fietsboulevard in Hasselt aan. Het kruispunt met...

Van oud naar nieuw in de binnenstad

16/12/2017

16/12/2017

Dit weekend wordt ongetwijfeld een druk shopping weekend tijdens Hasselt in ’t Wit, het tweede uit de reeks al. Winterland...

Veilig en vooruitziend: Genk On Stage heeft het (al lang)

24/06/2017

24/06/2017

Gisteravond begon de vijftiende editie van Genk On Stage. Naar goede gewoonte babbelen we dan op voorhand met burgemeester Wim...

Nieuwe Limburg Vakantiegids 2017 vanaf vandaag gratis af te halen

11/02/2017

11/02/2017

In meer dan 3.000 krantenwinkels doorheen Vlaanderen kan je vanaf vandaag de derde editie van de Limburg Vakantiegids bemachtigen. Hij...

PKP19 kan beginnen

14/08/2019

14/08/2019

De Pukkelpopweide ligt zo goed als helemaal klaar om drie dagen en één pre-avond 198 artiesten en 66.000 bezoekers per...

“Wij kennen Afrika niet, en de Afrikanen kennen ons niet.”

11/10/2017

11/10/2017

Scholing is nodig, langs twee kanten. Dat is in feite de onderliggende boodschap van het boek ‘De Laatste Foto’ van...

Pukkelpop 2017: de jaarlijkse lokroep van de Kiewitse grassprietjes

11/08/2017

11/08/2017

Volgende week, tussen woensdag 16 en zaterdag 19 augustus, loopt het equivalent van het totale inwonersaantal van Hasselt weer rond...

Het weekend van de Hasseltse Jenever(cocktail)feesten komt eraan

13/10/2017

13/10/2017

Dit weekend, zaterdag 14 en zondag 15 oktober, is Hasselt voor de 29ste keer in de ban van zijn jenever....

EXCLUSIEF – ‘Utsukushi-sa (Beauty)’ zonder woorden

07/06/2017

07/06/2017

Verspreid in de Japanse Tuin van Hasselt vind je tot en met 2 juli vijftien foto’s terug van huisfotograaf Kris...

Byebye Gelatinefabriek!

10/01/2020

10/01/2020

Vanaf midden januari start de afbraak van het grootste deel van de voormalige Gelatinefabriek aan de Kanaalkom in Hasselt. De...

Franse hulde voor ‘spion X’ alias coiffeur Frans Massy uit Hasselt

05/03/2018

05/03/2018

Een delegatie van een Frans infanteriebataljon kwam naar het oude kerkhof van Hasselt om hulde te brengen aan Frans Massy....

Expo over de Kempische brug die in het water viel

05/03/2018

05/03/2018

Tachtig jaar geleden, op 14 maart 1938, brak de Kempische Brug in Hasselt zonder aanwijsbare reden in drie stukken. Doden...

Bam! Cultuur! Een culturele pop-up aan Hasselt station

28/09/2016

28/09/2016

“Verandering zonder cultuur kan niet.” Dat stelt Christiaan Kastrop, bezieler van het #bamstat project in Hasselt. Een buurt opwaarderen kan...

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.