Feiten. Anders bekeken.

Hasselt zet eerste stappen als Smart City

Geschreven door  op in Lokaal Nieuws.

Het participatieplatform voor het nieuwe Kapermolenpark heeft de stad Hasselt de Agoria City Award 2017 opgeleverd in de categorie Living. Via dat digitale platform konden burgers hun ideeën voor de heraanleg van het park kenbaar maken en zo actief meewerken aan een ontwerpplan. Vorige week meldde het stadsbestuur ook al de plaatsing van een uitgebreid cameranetwerk in het centrum. Daarvan haalde enkel het veiligheidsaspect toen de krantenkoppen.

Voor de derde maal zette technologiefederatie Agoria met haar Smart City Awards steden en gemeenten in de bloemetjes die concrete stappen zetten om uit te groeien tot ‘Smart City’. Smart Cities bieden volgens Agoria slimme technologische oplossingen om de leefbaarheid te bevorderen en betere diensten aan de burger te leveren. Kortom steden of gemeenten die innovatie inzetten ten voordele van efficiënter grondstoffengebruik, een veilige, groenere en gezondere stadsomgeving, aangenamer en duurzamer wonen, multimodale verplaatsingsmogelijkheden …

Tijdens de uitreiking van de Smart City Awards vorig jaar stelde Marc Lambotte, CEO van Agoria, vast dat België het niet haalt van grote Europese steden zoals Kopenhagen, Barcelona, Helsinki of Wenen: “De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou tegen 2050 met naar schatting 35% groeien en geen enkele Belgische stad zal aan die demografische ontwikkeling ontsnappen. Om leefbaar te blijven voor de inwoners zullen steden zich dus anders moeten organiseren. In België is er echter een gebrek aan breed opgezette projecten en applicaties.” Toch beweegt er wat, want hoewel smart city-projecten in België op een bescheidener schaal worden uitgevoerd, is het duidelijk dat het onderwerp ook bij ons leeft.

“Het is belangrijk dat overheden openstaan voor industriële en technologiepartners opdat deze hen kunnen helpen om te bepalen welke oplossingen de beste zijn voor een specifieke uitdaging. Als het om smart cities gaat, zijn samenwerking en partnerships met ondernemingen, maar ook met financiële instellingen en de burger, noodzakelijk,” luidt de oproep van Marc Lambotte.

105 ideeën voor Kapermolenpark

“Uiteraard zijn we zeer blij met deze erkenning”, aldus een zeer tevreden schepen van Groen Valerie Del Re. “We proberen als stad steeds vooruit te denken wanneer het aankomt op het gebruik van participatieve technieken. Al enige tijd waren we op zoek naar digitale middelen om onze voorheen voornamelijk offline aanpak te versterken. Zo kwamen we terecht bij ontwikkelaar Citizenlab waarmee we, in het kader van de heraanleg van het Kapermolenpark, ons eerste digitaal participatieplatform ontwierpen. Met op korte tijd 1.600 unieke bezoekers, 370 geregistreerde gebruikers, 105 ideeën, 192 commentaren en 1.524 stemmen bleek dit een aanpak die de Hasselaar wel kon smaken. En nu dus ook de jury van Agoria.”

“De Agoria Smart City Award Living 2017 vormt alvast een extra motivatie voor het landschapsarchitectenbureau dat momenteel de laatste hand legt aan het voorontwerp voor Kapermolen”, vervolgt Del Re. “We onderzoeken momenteel of we het park verder kunnen doortrekken naar de naaste omgeving. Dat heeft zowel financiële als ruimtelijke consequenties die we momenteel met onze bestuursploeg bestuderen. Eens het voorontwerp klaar is, gaan we dit aan de Hasselaren voorleggen via ons online platform. Zo krijgen ze de kans om het, indien nodig, bij te sturen.”

“Ook voor ons als bestuur is het succes van het platform en deze erkenning een stimulans om te blijven inzetten op participatie en manieren te zoeken om Hasselaren maximaal te betrekken bij onze projecten”, besluit burgemeester Nadja Vananroye. “Begin 2016 werd onze stad nog uitgeroepen tot slimste stad van het land. Een titel die we met veel trots hebben gedragen en die we graag willen herbevestigen met initiatieven zoals ons online burgerparticipatieplatform voor Kapermolen. Want van ‘slim’ bestuur plukt iedereen de vruchten. Het biedt burgers de mogelijkheid om slimmer te leven in onze stad, bedrijven om slimmer te ondernemen, … en dit verbonden in een onderling verweven intelligente netwerkstructuur die constructieve synergiën oplevert voor alle diverse betrokken partijen.”

De overige slimme steden die een bekroning kregen, waren de volgende:
Agoria Smart City Award (algemeen): Bonheiden
Bonheiden bouwde een fietsregistratiesysteem uit en combineerde dit met een origineel beloningssysteem. Alle scholen kregen een speciale fietsscanner, de kinderen een gepersonaliseerde chip in het voorwiel van hun fiets. Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten voor gebruik op de plaatselijke kermissen. In plaats van 12% fietsgebruik bij de schoolgaande jeugd, steeg het dagelijkse potentieel fietsgebruik naar 62%.

Agoria Smart City Award ‘Mobility’: Kortrijk
Dat technologie het leven van de mensen eenvoudiger maakt, bewijst Kortrijk. De stad focust op slimme systemen om te parkeren. Met het Shop&Go-systeem, waarvoor Kortrijk in 2014 al een smart city award ontving, kan je een half uur gratis parkeren. Ook ondergronds worden de parkings uitgerust met de nieuwste technologieën: automatische nummerplaatherkenning, cashless en ticketless en een app om op voorhand een plaatsje te reserveren. Dit maakt parkeren makkelijk, zowel voor wagens als voor fietsers.

Agoria Smart City Award ‘Energy’: Comblain-au-Pont
De Gemeentelijke Pool ‘Smart Energy’ van Comblain heeft betrekking op het gemeentehuis dat nu energieautonoom is dankzij de installatie van een stroomturbine op de ‘résurgence du moulin’ (een nabijgelegen plek waar een waterbron met enige kracht aan de oppervlakte komt), een systeem voor afstandsbeheer en fotovoltaïsche panelen. Voorts gaat het ook om led-relighting en de ecologische en duurzame renovatie van een tweede gemeentegebouw.

Agoria Smart City Award ‘Living’: Houffalize
De applicatie Letsgocity is de ‘slimme vriend’ waarmee inwoners maar ook toeristen die langskomen verbinding kunnen maken met de gemeentelijke diensten en de handelaars om toegang te krijgen tot een schat aan informatie. Vandaar ‘Houffalize dans ma poche’. Deze mobiele applicatie maakt o.a. gebruik van geolocatie.

Agoria Smart City Award ‘Digital’: Brugelette en de SPW (Waalse Overheidsdienst)
Objectieve en betrouwbare informatie zonder hiaten over het verkeer rond Pairi Daiza verzamelen om een doeltreffend verkeersplan op te stellen: dat hebben de SPW en de betrokken gemeenten waargemaakt door de handen in mekaar te slaan. Een Big Data-aanpak en de analyse van mobiele-telefoniegegevens over verschillende maanden hebben het mogelijk gemaakt om het wegverkeer nauwkeurig in beeld te brengen.

Agoria, dat als federatie de volledige technologische waardeketen bestrijkt, heeft vijf jaar geleden een Smart Cities-community opgericht. Het doel is om steden en gemeenten in België te helpen Smart Cities-projecten uit te werken en daarbij te steunen op voorbeelden van goede praktijken. Momenteel telt deze community al meer dan 400 stakeholders (ondernemingen, overheden en kenniscentra). (lees verder onder de foto)

Cameranetwerk in Hasselt

Vorige week meldde het stadsbestuur van Hasselt dat er langs de Groene Boulevard en op diversen andere plaatsen in het centrum een slim cameranetwerk zal aangelegd worden. De titel van dat persbericht luidde “Cameranetwerk Hasselt – Hasselt als Smart City”. Het werd in de berichtgeving in de andere media echter systematisch herleid tot iets in de aard van “Hasselt wordt een veiliger stad met camera’s”.

Onderwerpen als energiezuinigheid, bereikbaarheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid kunnen we via moderne technologie steeds accurater in cijfers weergeven, zo begon het bericht.

Deze evolutie biedt burgers de mogelijkheid om slimmer te leven in de stad, bedrijven om slimmer te ondernemen en de gemeente om slimmer te besturen, en dit verbonden in een onderling verweven intelligente netwerkstructuur die synergieën oplevert voor alle diverse betrokken partijen.

“Slimmer besturen betekent voor stad Hasselt concreet dat de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk dient georganiseerd te worden opdat inwoners, bezoekers, bedrijven, … hun eigen activiteiten slim kunnen organiseren”, lichtte Nadja Vananroye het initiatief toe. Ook haar kabinetschef sprak later in termen van “informatie afkomstig van verschillende bronnen horizontaal in onze organisatie verspreiden. We moeten dat doen om de boot van de 21ste eeuw niet te missen.”

De basis van het slimme cameranetwerk is een speciaal aangelegd glasvezelnetwerk dat verbonden wordt met een centrale server met grote opslagcapaciteit en cameralicenties om de beelden gedurende een periode van maximaal 30 dagen op te slaan en te beheren. In fase 1 komen er in totaal 143 camera-eenheden op 59 diverse locaties.

“Het glasvezelnetwerk maakt mogelijk dat er data kan verzameld worden door de palen van het cameranetwerk uit te rusten met sensoren. Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsniveau, lichtintensiteit, … Tevens kan de stad op deze manier 4G-verbinding aanbieden binnen bepaalde zones en kan het cameranetwerk in de toekomst intelligent ingezet worden voor het sturen van onze mobiliteit”, verklaart Claudine Van Beylen, directeur van HeLics – de intercommunale voor informatica van de stad Hasselt.

Veiligheid

Uiteraard moeten we niet flauw doen of naïef zijn als het gaat over een cameranetwerk in een stadscentrum. Natuurlijk is verhoogde veiligheid een gevolg van cameratoezicht. Camera’s zijn immers een nuttig instrument voor politiediensten om incidenten te onderzoeken. Dat deel stond dus ook in het persbericht van vorige week, weliswaar onderaan – net zoals hier dus.

“Hasselt is een stad waar iedereen zich prettig voelt en waar men aangenaam kan wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren”, aldus burgemeester Vananroye. “Om dit zo te houden zijn veiligheid en leefbaarheid noodzakelijke voorwaarden. Veiligheid en leefbaarheid betekenen onder meer dat mensen zich op hun gemak voelen en dat de aandacht voor veiligheid en leefbaarheid in verhouding staat tot de omvang en aard van de problemen.”

“Om deze veiligheid en leefbaarheid op een intelligente manier te waarborgen heeft politiezone Limburg Regio Hoofdstad samen met stad Hasselt en HeLics een cameranetwerk uitgewerkt”, vult Philip Pirard, korpschef politie LRH, aan. “Camerabeelden maken vaak een erg belangrijk deel uit van een opsporingsonderzoek. Jaarlijks worden er in onze politiezone tientallen misdrijven opgelost waarin camerabeelden een doorslaggevende rol speelden. Opzet van het cameranetwerk is het controleren van aanwezigheid in een bepaalde regio, in combinatie met de ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning). Deze controle is zowel preventief (ontradend) als retroactief (daderherkenning) zonder dat de beelden permanent gemonitord worden én met respect voor ieders privacy.”

In samenspraak met politiezone Limburg Regio Hoofdstad is het doel het cameranetwerk fase 1.1 operationeel te hebben uiterlijk in de maand juli 2017. Concreet betekent dat 16 palen met 360°-camera’s langs de Groene Boulevard en op de hoek van de Guido Gezellestraat-Maastrichterstraat, twee 180°-camera’s aan de gevel in de Maastrichterstraat (tegenover Persoonsstraat) en in de Isabellastraat gericht op het Molenpoortplein. Verder worden ook nog twee vaste camera’s en twee 180°-camera’s vervangen aan de Sint-Truiderpoort evenals twee 180°-camera’s aan het cultuurcentrum CCHA.

Maar daarover had je al alles gelezen zeker? (ds)

Info:
Het digitaal participatieplatform Kapermolen bezoeken kan via: kapermolen.hasselt.be.
Op de website van Agoria vind je een goede infografiek over Smart Cities.
Wie tenslotte zin heeft om een interessante, universitaire visie over Smart Cities te lezen, kan terecht op de website van de universiteit Antwerpen.

 

Ook interessant

Onder den Opera

27/07/2019

27/07/2019

Na iets meer dan twee jaar knip op de Antwerpse Leien ging onze man eens kijken hoe ver ze nu...

Wegen en Verkeer werkt verder aan fietsboulevard

15/02/2019

15/02/2019

Vanaf woensdag 20 februari gaat Agentschap Wegen en Verkeer verder met de aanleg van de groene fietsboulevard in Hasselt. Het...

De oplossing moet vanuit de buurt komen

11/09/2018

11/09/2018

Vanavond staat in het Crutzenhof een politiek debat gepland over mobiliteit, parkeerdruk en leefbaarheid in de Heilig Hartwijk in Hasselt....

Carrièreswitch in gedachten? Gauwdief is dan misschien iets voor u.

19/06/2017

19/06/2017

Jan Steelmans en Jaak Boeven lopen een beetje gefrustreerd over de Grote Markt van Hasselt. Ze zijn boos omdat hun...

Gelukkige 25ste verjaardag, Japanse Tuin!

19/11/2017

19/11/2017

Op 20 november 1992 opende de Japanse Tuin in Hasselt voor het eerst de deuren. Huisfotograaf Kris Van de Sande...

EDITORIAAL – En nu, #Bamstat? (de-embedding)

04/11/2016

04/11/2016

Een paar deuren blijven op een kiertje staan. Niet alle partners in het project, opgezet door Comosie, verlaten de stationsbuurt....

Tramrondjes draaien in Hasselt

08/10/2019

08/10/2019

Hasselt weet eindelijk waar de Spartacustram moet gaan rijden. Dat nieuws is intussen al meer dan een week bekend. Vooral...

Deel van Kapermolenpark heropent midden juli

15/06/2019

15/06/2019

Enkele delen van het vernieuwde Kapermolenpark in Hasselt worden tegen de start van het bouwverlof opnieuw opengesteld voor het publiek....

De Groene Fietsboulevard 2.0 komt eraan

18/12/2017

18/12/2017 2

Stad Hasselt en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan verschillende aanpassingswerken uitvoeren aan de Groene Boulevard. Het gemeenschappelijk doel: de...

Asbestgevaar na brand in Ritz bleek al bij al beperkt

13/09/2017

13/09/2017

Afgelopen maandagavond ontstond brand in de voormalige discotheek Ritz aan de Hasseltse kanaalkom. “Gezien de leeftijd van het gebouw hadden...

Virtuele pannenkoeken bakken om te leren

02/03/2017

02/03/2017

Klanten bij IKEA Hasselt kunnen twee virtual reality (VR)-toepassingen testen die hen op termijn kunnen helpen bij het plannen en...

Comfortshoppen in Hasselt

05/04/2017

05/04/2017

Wie droomt er niet van om tijdens het shoppen niet met al je aanwinsten te moeten blijven rondzeulen? Vanaf nu...

Een halve groene fietsboulevard is er. En nu?

25/07/2018

25/07/2018

Tegen het einde van oktober hoopt schepen van Mobiliteit El Ouakili dat de Groene Fietsboulevard van Hasselt voor het grootste...

Aanpassing aan kruispunt Paalsteenstraat komt eraan

19/02/2019

19/02/2019

Er komt geen volledige herinrichting, maar wel een aanpassing van het kruispunt aan de Paalsteenstraat en de Kempische Steenweg in...

Naar de Buurderij zoals naar de supermarkt

17/09/2019

17/09/2019

Vanavond tussen 17 en 19 uur organiseert de Hasseltse buurderij weer een proeverij aan de sporthal in Runkst. Deze heeft...

Reageer
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.